WELKOM BIJ ARTS-EN-WERK OPDRACHTGEVERS

 ARTS-EN-WERK genereert oplossingen voor iedere organisatie die artsen in dienst heeft dan wel gebruik maakt van artsen.
 ARTS-EN-WERK kan voor organisaties interessant zijn op een tweetal terreinen:

- arbeidsmarktbemiddeling voor artsen, klinisch en
  niet-klinisch profit / non-profit (werving en selectie   van artsen, detachering);
- inhuur / outsourcing;
- leveren van medici op maat
- HRM-oplossingen (zie schema)
- oplossingen voor arbodienstverlening,
- periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek
- preventief sociaal psychologisch / medisch   onderzoek
- psychologische ondersteuning
- metingen arbeidssatisfactie
- assessment centers
- analyse competenties (persoonlijkheid en   vaardigheden)
- coaching


Aanmelden