ARTS-EN-WERK
HRM-oplossingen

  ARTS-EN-WERK heeft expertise in huis op zowel het medische als psychologische vlak. Dit maakt ARTS-EN-WERK interessant voor organisaties (bij voorkeur vanaf 300 medewerkers) die een integrale en effectieve arbozorg ambieren. ARTS-EN-WERK heeft hiervoor een model ontwikkeld dat gebaseerd is op een combinatie van preventie en curatie, zowel op het niveau van de individuele medewerker als op organisatieniveau. Daarnaast op een maximale demedicalisering van voorkomende probleemsituaties.

  In schema ziet het model er als volgt uit:

  PREVENTIE CURATIEF
ORGANISATIE NIVEAU . arbeidssatisfactiemeting . reorganisatie
. verzuimbeleid . effectief management
. personeelsbeleid  
INDIVIDUEEL NIVEAU . pago . loopbaanadvies / begeleiding
. psychologisch onderzoek . behandeling klachten
. selfassessment . reintegratïe
. stressmeting . spreekuur bedrijfsarts
. meting balans werk-, prive-
en maatschappelijk leven
 

  Wilt u nader geinformeerd worden over onze werkwijze en mogelijkheden voor uw organisatie: bel 0348 487 585 of mail naar info@arts-en-werk.nl.